AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 363 sm x 164 sm = 6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0235