AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 171 sm x 106 sm = 1.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0237