AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 177 sm x 141 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0238