AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Şəddə)

Ölçüsü: 201 sm x 135 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0241