AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Kilim)

Ölçüsü: 240 sm x 135 sm = 3.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin ortası
Stok: 0242