AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Kilim)

Ölçüsü: 404 sm x 202 sm = 8.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0243