AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Kilim)

Ölçüsü: 300 sm x 190 sm = 5.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0244