AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 135 sm x 103 sm = 1.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0247