AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 123 sm x 177 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0248