AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 147 sm x 96 sm = 1.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0250