AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Xurcun)

Ölçüsü: 125 sm x 46 sm = 0.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0252