AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Xurcun)

Ölçüsü: 141 sm x 53 sm = 0.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli
Stok: 0253