AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 101 sm x 43 sm = 0.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1943
Stok: 0254