AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 158 sm x 130 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0256