AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 160 sm x 140 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0259