AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zili)

Ölçüsü: 162 sm x 100 sm = 1.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0260