AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Qarabağ (Bəhmənli)

Ölçüsü: 120 sm x 80 sm = 1m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0318