AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 274 sm x 82 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0362