AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Zeyxur)

Ölçüsü: 265 sm x 130 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1310 Hijra/1893
Stok: 0038