AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba

Ölçüsü: 155 sm x 106 sm = 1.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0042