AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Pirəbədil)

Ölçüsü: 106 sm x 85 sm = 0.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsr
Stok: 0044