AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Bilid)

Ölçüsü: 175 sm x 120 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1314 Hijra/1897
Stok: 0047