AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Əjdaha)

Ölçüsü: 150 sm x 110 sm = 1.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0048