AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 186 sm x 111 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1206 / 1785
Stok: 0481