AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 261 sm x 157 sm = 4.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1209 / 1788
Stok: 0482