AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 180 sm x 112 sm = 2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1230 / 1809
Stok: 0483