AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 463 sm x 250 sm = 11.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1230 / 1809
Stok: 0484