AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 300 sm x 136 sm = 4.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1232 / 1811
Stok: 0485