AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 202 sm x 168 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1233 / 1812
Stok: 0486