AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 282 sm x 142 sm = 4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1240 / 1819
Stok: 0487