AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 210 sm x 121 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1240 / 1819
Stok: 0488