AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 231 sm x 190 sm = 4.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1250 / 1829
Stok: 0489