AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Zili)

Ölçüsü: 204 sm x 150 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1252 / 1831
Stok: 0490