AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 207 sm x 165 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1252 / 1831
Stok: 0491