AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 220 sm x 136 sm = 3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1254 / 1833
Stok: 0492