AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 298 sm x 182 sm = 5.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1260 / 1839
Stok: 0493