AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 196 sm x 131 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1260 / 1839
Stok: 0494