AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 154 sm x 89 sm = 1.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1267 / 1846
Stok: 0495