AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 244 sm x 162 sm = 4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1270 / 1849
Stok: 0496