AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 268 sm x 155 sm = 4.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1271 / 1850
Stok: 0497