AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Vərni)

Ölçüsü: 302 sm x 230 sm = 6.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0498