AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 267 sm x 110 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1271 / 1850
Stok: 0499