AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Alpan)

Ölçüsü: 380 sm x 200 sm = 7.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0050