AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 228 sm x 95 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1271 / 1850
Stok: 0500