AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 227 sm x 168 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1272 / 1851
Stok: 0502