AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 221 sm x 133 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1272 / 1851
Stok: 0503