AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 254 sm x 147 sm = 3.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1273 / 1852
Stok: 0504