AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 226 sm x 118 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1274 / 1853
Stok: 0505