AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 198 sm x 131 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1276 / 1855
Stok: 0506