AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 204 sm x 122 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1277 / 1856
Stok: 0507